Çerezler Hakkında Bilgilendirme

Sistemimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. Balıkesir Ticaret Platformu’yu kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz. Detaylı bilgi için çerez politası sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Tamam
29 Ocak 2023, Pazar
Anasayfa Künye ve İletişim

Arama

Hakaret Suçu

İfade özgürlüğü sınırsız değildir.

Günümüzde sosyal medyanın yaygın olarak kullanılıyor olması, kişiler arası ilişkilerdeki iletişim bozuklukları ve tahammül sınırlarının daralması gibi birçok sebeplerle kişilik haklarının ihlali niteliğinde sözcükler sarf edilebilmektedir. Yazımızda hangi sözler Türk Ceza Kanunu 125. madde kapsamında hakaret suçunu oluşturur, hangi durumlarda hakaret suçu oluşmaz ağır eleştiri kabul edilir bu hususları değerlendireceğiz.

Türk Ceza Kanunu 125. Madde düzenlendiği gibi bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak hakaret suçunu oluşturur. Kanunumuzdaki yaptırımı üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Bazı durumlarda bu suç nedeniyle verilecek cezada alt sınır kanun koyucu tarafından belirlenmiştir: Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı, Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı, Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, işlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz. Yine hakaret eyleminin alenen gerçekleştirilmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

Bazı özel durumlarda bazı sözcükler hakaret suçuna vücut vermeyip ağır eleştiri olarak kabul edilebilmektedir. Örneğin siyasi sıfatlara sahip kişiler, ünlüler, kamuya mal olmuş kişilerin eleştiriye katlanma yükümlülüğü normal vatandaşlara göre daha fazladır. Ancak bu husus bize bu kişilere istediğimiz şekilde konuşma hakkını tanımaz. Kanunun koyduğu sınırlar çerçevesinde eleştirme ve haber yapma hakkımızı kullanabiliriz ancak kişilik haklarına saldırı niteliğindeki söylemler şikâyet edilmesi durumunda cezalandırılacaktır.

Hakaret suçu sebebiyle ceza alan kişiler hakkında ayrıca mağdur tarafça tazminat davası açılabilmekte ve suçun faili olan hakaret edenler tazminat yükümlülüğü ile karşı karşıya da kalmaktadır. Her ne kadar ifade özgürlüğü vb. kavramlarla bazı sözcüklerin kullanımı hukuka uygun kabul edilse de kişiler arasındaki sınırlar yasalarımızca açıkça çizilmiş olup, herkes yasal güvence altındadır. Bizim özgürlüğümüz, yasalarımız ile başka bir özgürlüğün başladığı yerde sınırlanmakta olup herkes bu sınırlar içerisinde hareket etmelidir. Türk Borçlar Kanunu 49. maddesinde: “ Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.”  şeklinde düzenlenmiştir. Manevi tazminat; kişinin bedensel bütünlüğünün zarar görmesi yahut kişilik haklarının ihlal edilmesi hallerinde ortaya çıkan manevi zararın giderilmesini amaçlayan tazminat türüdür. Hakaret suçundan mahkûm olan kişi aleyhine mağdur tarafça manevi tazminat davası da ikame edilebilmektedir.

İfade özgürlüğü sınırsız değildir.

AV. EMİNE AKTAN

Emine Aktan Diğer Yazıları

Kadına Yönelik Şiddet

Günümüzde kadına yönelik şiddet uzun, meşakkatli mücadeleler sonucunda, bir insan hakları ihlali ve bir halk sağlığı problemi olarak kabul görmektedir.

COVİD-19 Salgının Bazı Etkileri

Corona virüs salgını Dünya Sağlık Örgütü’nce Pandemi (bir kıtayı veya tüm dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılan salgın hastalıklara verilen ad) olarak 11.03.2020 tarihinde ilan edilmiştir.

COVİD-19 Salgının Ticari Sözleşmelere Etkileri

Öncelikli olarak taraflar arasında akdedilen sözleşme hükümlerine bakılmalıdır zira taraflar aralarında kaleme alınan sözleşmelerde hangi durumların mücbir sebep olarak kabul edileceğini açıkça hüküm altına almış olabilirler.

Düşünce ve İfade Özgürlüğü

Temel hak ve özgürlükler Anayasamız ve taraf olduğumuz Uluslararası Sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. Bunlardan biri de düşünce ve ifade özgürlüğüdür.

balikesirticaretplatformu.com 100 Yüze Danışmanlık İştirakidir.
© Telif Hakları 2021. Tüm hakları saklıdır.
balikesirticaretplatformu.com 100 Yüze Danışmanlık İştirakidir.
© Telif Hakları 2021. Tüm hakları saklıdır.