Balıkesir Ticaret Platformu

Yükleniyor...
Balıkesir Ticaret Platformu


10 Temmuz 2021

Adalet Bakanlığı,4. Yargı Paketi İle Yapılan Düzenlemeleri İle İlgili Bilgilendirme Yaptı!..

Adalet Bakanlığı,4. Yargı Paketi İle Yapılan Düzenlemeleri İle İlgili Bilgilendirme Yaptı!..

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, Yargı Reformu kapsamında 4. Yargı Paketinde yapılan değişiklikleri değerlendirdi. Çekin, suç mağduru kadın ve çocuklarının ifadelerinin ‘somut delil' kabul edildiğini belirterek, “Adli görüşme odalarında alınan suç mağduru kadınların ifadeleri, ayrıca çocuk izlem merkezlerinde suç mağduru çocukların beyanları da somut delil niteliğindedir” dedi.

Adalet Bakanlığının uygulamalarına ilişkin basın bilgilendirme toplantısı düzenleyen Ertuğrul Çekin, demokrasi ve hukuk devletinin korunup yaşatılmasında en önemli kurumsal güvencelerden biri yargı olduğunu söyledi. Yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız yargı mercileri tarafından kullanıldığını anımsatan Sözcü Çekin, “Yargı yetkisini kullananlar Anayasayla, kanunlarla ve uluslararası sözleşmelerle bağlıdırlar. Yani pozitif hukuk, adli işlemlerin hem dayanağı, hem sınırıdır. Hakim ve savcıların görevlerini bu sınırlar içinde kullandıkları, kullanmak zorunda oldukları unutulmamalıdır. Yürürlükteki mevzuatı, akademisyenler-gazeteciler eleştirebilir; toplum eleştirebilir ancak hakim ve savcılar açık mevzuat hükümlerini görmezden gelemez; değiştiremez veya uygulanmasını erteleyemezler.” diye konuştu. 

ÖZELLİKLE SOSYAL MEDYADA YARGININ BAĞIMSIZ İŞLEYİŞİNE MÜDAHALE SONUCU DOĞURABİLEN YAYINLARLA KARŞILAŞIYORUZ

Yargı mercilerinin bağımsızlığına vurgu yapan Çekin, bu güvencenin sadece yasama ve yürütmeye karşı değil, kamuoyu ve medyaya karşı bağımsızlığı da kapsadığını bildirdi. Bağımsızlığın Anayasanın sağlanmasının emrettiği bir teminat olduğunu kaydeden Sözcü Çekin, şöyle devam etti:

“Bu nedenle hepimize bunu sağlamada veya varlığını korumada bazı sorumluluklar düşmektedir. Hep söylediğimiz bir şeyi bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyoruz: Yargılama dedikoduya veya medya anlatısına göre değil, dosyadaki bilgi ve deliller ışığında mahkemede yapılır. Adalet arayışı her zeminde değerlidir ancak tecelli edeceği yer mahkemedir. Anayasamız, devam eden bir yargılamayla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşme yapılmasını, beyanda bulunulmasını bile yasaklamışken, özellikle sosyal medya ortamında yargının bağımsız işleyişine müdahale sonucu doğurabilen yayınlarla karşılaşılmaktadır. Zaman zaman kampanyaya dönüştüğü görülen bu yayınların devam eden davalar, yargı mercileri ve mensuplarıyla ilgili gerçeklerle bağdaşmayan, hatta ağır hakaretlere varan ifadeler içermesi dikkat çekmektedir. Bu tür aceleci veya yersiz yorumlar, bilahare sahiplerini de müşkül duruma sokabilmektedir.”

UZMANLAR EŞLİĞIİNDE ALINAN BEYANLAR SOMUT DELİLDİR

Yargı paketi kapsamında yapılan bir diğer değişikliğin ise tutuklama şartlarına ilişkin olduğunu belirten Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin, şöyle devam etti:

“Katalog suçlarda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması hususu yapılan düzenlemeyle açıkça vurgulanmıştır. Soruşturma ve yargılama kapsamında adli görüşme odalarında alınan suç mağduru kadınların ifadeleri somut delildir. Ayrıca çocuk izlem merkezlerinde suç mağduru çocukların beyanları da somut delil niteliğindedir. Bu ifadeler uzmanlar eşliğinde alınmaktadır, kadın ve çocuklarımızın beyanları elbette ki delildir. Bu hususlar dikkatten kaçırılmamalıdır.  Ayrıca tutuklamayla ilgili kararlarda mevcut koşullara ilave olarak ‘adlî kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını' gösteren delillerin de somut olgularla gerekçelendirilerek açıkça kararlarda gösterilmesi gerektiği kabul edilmiştir. Bu sayede kişilerin hak ve hürriyetlerinin güçlendirilmesi sağlanmıştır.”

KADINA KARŞI ŞİDDETE SIFIR TOLERANS

Kadına karşı şiddetin önlenmesinin Bakanlığın öncelikli konularından biri olduğunu vurgulayan Çekin, bu konuda bazı köklü değişikliklerin hayata geçirildiğini, bu sürecin bir parçası olarak 4. Yargı Paketi ile yeni bir düzenleme yapıldığını kaydetti. Düzenlemeyle “Kadına Karşı Şiddete Sıfır Tolerans” ilkesi gereğince boşanılan eşe karşı işlenen suçlarda daha ağır cezalar getirildiğini vurgulayan Çekin, kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının “boşanılan eşe karşı işlenmesi de nitelikli hal olarak” düzenlendiğini bildirdi.

YARGI REFORMU STRATEJİSİNDEKİ FAALİYETLERİN YÜZDE 52'Sİ UYGULAMAYA KONULDU

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin, Bakanlıkça yapılan yargısal faaliyetlere ilişkin bilgiler de paylaştı. Yargı Reformu Stratejisinin yaklaşık 2 yıllık uygulamasında Belge'de öngörülen 256 faaliyetten 131'i hayata geçirildiğini kaydeden Çekin, önemli bir kısmı salgın koşullarına rastlamış olsa da faaliyetlerin yaklaşık yüzde 52'si uygulamaya konulduğunu belirtti. Gerek Yargı Reformu Stratejisinde gerekse İnsan Hakları Eylem Planında yer alan hedeflerin bir an önce bitirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Çekin, orta ya da uzun vade öngörülen birçok hedefin daha önce tamamlanacağını belirtti.

İNFAZ KURUMLARINDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM

İnfaz sistemine ilişkin önemli değişiklikler içeren mevzuat paketinin TBMM'de 17 Haziran tarihinde kabul edildiğini anımsatan Çekin, düzenleme kapsamında Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurullarının görev ve yetkilerinin genişletildiğini, maddi durumu iyi olmayan hükümlülerden nakil giderlerinin alınmamasının sağlandığını ayrıca infaz kurumlarında dijital dönüşüm kapsamında hükümlülerin bazı işlemlerini elektronik ortamda yapabilmeleri imkan tanındığını söyledi.

ALTERNATİF UYUŞMAZLIK YÖNTEMLERİ ETKİNLEŞTİRİLİYOR

Çekin, 4. Yargı Paketinin yargılamaya ilişkin usul işlemlerinde yeni düzenlemeler içerdiğini de söyledi. Bunlarla tarafların mahkemeye erişim hakkının güçlendirildiğini aktaran Çekin, değişiklik kapsamında ayrıca cezada alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilerek uzun yargılamaların önüne geçilecek tedbirler alındığını, seri muhakeme ve basit yargılama usullerinin daha da etkinleştirilmesi için bazı değişikliklerin yapıldığını kaydetti.

Çekin, önümüzdeki günlerde yeni yargı paketlerinin Meclis'in takdirine sunulacağını da sözlerine ekledi.

Bu haber Balıkesir Ticaret Platformuna ait olup www.balikesirticaretplatformu.com domaini kaynak olarak gösterilerek paylaşım yapılabilir.

#4.YargıPaketi #Yasa #Kanun #Kadınaşiddetehayır #Çocukistismarıaffedilemez #balikesirticaretplatformu #sosyalmedya #facebook #twitter #instagram #sosyalağlar #Güncelleme #duyuru #Gelecek #Future #Dünya #world #10Temmuz #2021 #sosyalmedya #türkiye #balikesir #MesafeniKoru #SosyalMesafeBu haber 33 kişi tarafından okundu.

DİĞER HABERLER