Balıkesir Ticaret Platformu

Yükleniyor...
Balıkesir Ticaret Platformu


30 Nisan 2021

30 Nisan İtibariyle Resmi Gazetede Yayınlanan En son Eklenenler ve Değişiklikler…

30 Nisan İtibariyle Resmi Gazetede Yayınlanan En son Eklenenler ve Değişiklikler…

Cumhurbaşkanı imzasıyla ile onaylanarak yayımlanan Resmi Gazetede Esnaf desteklerinden, İnsan Haklarına, Kamu düzenine, Emekli maaş zamlarından, İcraya kadar birçok alanda kararlar alındı.

30 Nisan Resmi Gazete Yayımlanan Konular ve Açılımları:

Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3929)

 1. KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek program başlatılıyor. KOSGEB'den 5 milyar TL'lik destek programı Covid-19'dan etkilenen imalat sektörlerindeki mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanındaki Start-up'lar; mikro işletmeler 30 bin TL'ye, küçük işletmeler 75 bin TL'ye kadar, 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz desteklenmesine yönelik dağıtılacak.
 2. Esnafa aylık 1000 lira gelir ile 500-750 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatılıyor.
 3. TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırılan kredilerin taksitlerini 1 Temmuz'a kadar erteleniyor.
 4. İhtiyaç sahibi ailelere, hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkararak yeniden başlatılıyor.
 5. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırılacak.
 6. Çek ve senetlerle ilgili başka bir düzenleme Meclis'te görüşülerek 30 Nisan-31 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki icra, haciz, iflas işlemleri durduruldu. Son ibraz süresi bu tarihler arasına denk düşen çekler de ibraz edilemeyecek.
 7. Emeklinin bayram ikramiyesinin 1.000 TL'den bin 100 liraya çıkartılmasını öngören düzenleme yasaya eklendi.

 

 • İnsan Hakları Eylem Planı (2021-2023) ile İlgili 2021/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde, İnsan Hakları Eylem Planı'nın 'Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir Türkiye' vizyonu ile 2 Mart 2021 tarihinde kamuoyuna açıklandığı hatırlatıldı. İnsan Hakları Eylem Planı'nın, 11'inci Kalkınma Planı ile Yargı reformu Strateji Belgesi temelindeki reform iradesinin devamı olarak tüm bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerini kapsadığı belirtildi. Eylem Planıyla, detaylı bir mevzuat taramasıyla, hak ve özgürlükler alanında genişletici değişikliklerin yanında, kamu hizmetlerinin erişilebilir, hesap verilebilir, eşit, şeffaf ve adil bir şekilde sunulmasına ilişkin standartların yükseltilmesi hedeflendiği aktarıldı. Eylem Planı'yla birlikte, uygulamadaki sorunların çözümüne yönelik üst düzey bir farkındalığın ve daha güçlü bir insan hakları koruma sistemi oluşturulmasının öngörüldüğü vurgulandı. Genelgede, "İnsan hak ve özgürlüklerine ilişkin standartların yükseltilmesiyle, demokrasimizin vatandaş memnuniyetine odaklı şekilde güçlenmesi süreci yeni bir ivme kazanacaktır" denildi.

 

 • 19/3/2021 Tarihli ve 3718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Bakımından Feshedilen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin Türkiye Cumhuriyeti Bakımından Sona Erme Tarihinin 1/7/2021 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3928)

İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen 'Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin, Türkiye bakımından 1 Temmuz 2021'de sona ereceğine ilişkin karar verildi.

 • 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/5/2021 Tarihinden İtibaren 30/6/2021 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3930)

4857 sayılı İş Kanunu'nun, işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması düzenlendi.

 • Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3935)

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği'ne göre devlet memuru hakkında belirli bir konuyu içermeyen veya somut delile dayanmayan, başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası ve adresi bulunmayan ihbar ve şikâyetler işleme konulmayacak. Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, disiplin kurullarının kuruluşunu, üyelerinin görev süresini, görüşme ve karar usulünü, hangi memurlar hakkında karar verebileceklerini, disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esasları, kurulların ve disiplin amirlerinin yetki ve sorumlulukları ile disiplin soruşturmalarına ilişkin usul ve esasları belirliyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memurlar hakkında uygulanacak yönetmeliğin öngördüğü düzenlemeleri yapma yetkisi, TBMM'de TBMM Başkanlık Divanına, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığında Cumhurbaşkanına, Adalet Bakanlığında Bakana, Hakimler ve Savcılar Kurulunda Başkana ait olacak.

 • Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği
 • Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş yurtları Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • İş yurtları Ortak Üretim ve İşbirliği Programının Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Mühendis, Mimar, Tekniker, Sürveyan, Hareket Memurları Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu haber Balıkesir Ticaret Platformuna ait olup www.balikesirticaretplatformu.com domaini kaynak olarak gösterilerek paylaşım yapılabilir.

#resmigazete #yasa #esnaf #kobi #emekli #insanhakları #İşhukuku #İstanbulSözleşmesi #KobiDestek #KamuDüzeni #İnsanHaklarıEylemPlanı #duyuru #Gelecek #Future #Dünya #world #30Nisan #2021 #sosyalmedya #türkiye #balikesir #MesafeniKoru #corona #sağlık #Korona #COVID19 #hayatevesığar #pandemi #COVID19 #EvindeKalTürkiyem

 Bu haber 78 kişi tarafından okundu.

DİĞER HABERLER

Copyright © Balıkesir Ticaret Platformu Telif Hakları MND Ajans'a Aittir.